Reklamacije

Agro Srbija Reklamacije

Postupak reklamacije

Rok za isticanje nesaobraznosti je 2 godine od dana kupovine za fizička lica (za sopstvene potrebe), ukoliko se proizvod koristi u profesionalne svrhe (obavljanje određene delatnosti) period garancije je od 6-12 meseci zavisno od proizvoda i važi bez obzira da li ga je kupac kupio kao fizičko ili pravno lice.

Reklamaciju možete podneti u slobodnoj formi putem elektronske pošte prodaja@agrosrbija.com ili lično kod nas putem formulara.

Obavezno navedite sledeće podatke:

  • ime i prezime
  • e-mail adresu
  • broj računa koji ste dobili sa robom
  • poruku u kojoj ćete opisati razlog reklamacije

Rok za odgovor na reklamaciju je 8 radnih dana od prijema reklamacije. Rok za rešavanje je 30 dana od prijema reklamacije. Rok od 30 dana prekida se dok se potrošač izjasni o predlogu prodavca (ukoliko je reklamacija opravdana). Potrošač je dužan da se izjasni najkasnije 10 dana od prijema odgovora prodavca. Rok za rešavanje moze da iznosi najviše 30 dana.
Ukoliko se u navedenom roku kupac ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom prodavca.